Y Cb Cr Sub Sampling

Meta Tag Information

Most Common Values for Y Cb Cr Sub Sampling

ValueCount
YCbCr4:2:0 (2 2)1546
YCbCr4:2:2 (2 1)1039
YCbCr4:4:4 (1 1)564
YCbCr4:1:1 (4 1)15
YCbCr4:4:0 (1 2)5

Latest 15 example files matching Y Cb Cr Sub Sampling metatag

URLNameValue
https://fccid.io/pdf.php?id=3951245 Y Cb Cr Sub SamplingYCbCr4:2:0 (2 2)
https://fccid.io/pdf.php?id=3943351 Y Cb Cr Sub SamplingYCbCr4:2:2 (2 1)
https://fccid.io/pdf.php?id=3940425 Y Cb Cr Sub SamplingYCbCr4:2:0 (2 2)
https://fccid.io/pdf.php?id=3926548 Y Cb Cr Sub SamplingYCbCr4:2:2 (2 1)
https://fccid.io/pdf.php?id=3926547 Y Cb Cr Sub SamplingYCbCr4:2:0 (2 2)
https://fccid.io/pdf.php?id=3926546 Y Cb Cr Sub SamplingYCbCr4:2:0 (2 2)
https://fccid.io/pdf.php?id=3896818 Y Cb Cr Sub SamplingYCbCr4:2:0 (2 2)
https://fccid.io/pdf.php?id=3896817 Y Cb Cr Sub SamplingYCbCr4:2:0 (2 2)
https://fccid.io/pdf.php?id=3896816 Y Cb Cr Sub SamplingYCbCr4:2:0 (2 2)
https://fccid.io/pdf.php?id=3896815 Y Cb Cr Sub SamplingYCbCr4:2:0 (2 2)
https://fccid.io/pdf.php?id=3896813 Y Cb Cr Sub SamplingYCbCr4:2:0 (2 2)
https://fccid.io/pdf.php?id=3896812 Y Cb Cr Sub SamplingYCbCr4:2:0 (2 2)
https://fccid.io/pdf.php?id=3877764 Y Cb Cr Sub SamplingYCbCr4:2:0 (2 2)
https://fccid.io/pdf.php?id=3870216 Y Cb Cr Sub SamplingYCbCr4:4:4 (1 1)
https://fccid.io/pdf.php?id=3870215 Y Cb Cr Sub SamplingYCbCr4:4:4 (1 1)